Školní jídelna

Stravné se platí prostřednictvím složenky.

Výše stravného pro MŠ:  celodenní                36Kč

                                    svačina + oběd        28Kč

 

Odhlášky stravného, prostřednictvím MŠ, nejpozději den předem do 9:00hod na tel. 

Placení složenkou jsou rodiče povinni uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci. Na složenkách máte odečtené odhlášky z minulého měsíce + celá částka v běžném měsíci.

Dle vyhlášky č. 107/05 Sb., § 4 je první den neplánované nepřítomnosti stravníka v MŠ považován za pobyt ve škole, tudíž je možno oběd vyzvednout za běžnou cenu.

Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 119 a vyhl. č. 74/2005 má dítě nárok na dotovaný oběd v MŠ, pouze v době pobytu ve školském zařízení.

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

!!!! Na základě vyhlášky č. 561/2004 Sb., § 35 může být stravník po upozornění vyřazen ze stravování, pokud nebude provedena úplata za školní stravování ve stanoveném termínu - nejpozději do 20. v měsíci.