Řád mateřské školy Hněvošice

        Řád mateřské školy

1.Mateřská škola Hněvošice je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem.

2.Provoz mateřské školy je od 6:45 do 15:45 hodin.

3.Děti jsou do MŠ přiváděny obvykle do 8:00 hodin, je-li potřeba rodiny jiná, je vhodná individuální domluva s učitelkou. Rodiče mohou vstupovat do prostor určených dětem, nutné je přezutí, vhodná domluva s učitelkou.

4.Odchod dětí z MŠ zabezpečují  zákonní zástupci nebo jimi písemně pověřené osoby v době od 12:00 – 12:15 ( po obědě) nebo 14:30 – 15:45 u dětí, které v MŠ odpočívaly.

5. Učitelky přejímají zodpovědnost za dítě poté, co je jim osobně předáno a této odpovědnosti jsou zproštěny od chvíle, kdy si je rodič nebo jejich zástupci vyzvednou. Vyzvedává-li Vaše dítě pověřená osoba, potřebuje Vaši plnou moc k tomu, abychom jí dítě mohli vydat.

6.Rodiče hlásí nemoc nebo absenci dítěte nejpozději do 9:00 hodin, aby bylo možné odhlásit stravu na další den.

7.Doba uzavření či omezený provoz MŠ bude před jednotlivými prázdninami včas oznámen – nástěnky MŠ, www stránky.

 

Podzimní prázdniny:          29.10. - 30.10.2018

Vánoční prázdniny:            22.12. - 2.1.2019 (provoz od 3.1.2019) 

Jarní prázdniny:                11.3. - 17.3.2019

Velikonoční prázdniny:      18.4.2019 (zelený čtvrtek), 19.4. - Velký pátek-státní svátek, 22.4.- velikonoční pondělí

Školní rok bude ukončen:  28.6.2019

Prázdninový provoz :        první dva týdny v měsíci červenci 2019